• Kontrast
    • Czcionka

Rok akademicki 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo informacyjne organizacji

Bezpieczeństwo narodowe

Executive Master of Business Administration z Zarządzaniem Projektami

Kadry i płace w prawie i praktyce

Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne

Zarządzanie kryzysowe

Wydział Politechniczny

Programowanie i Obsługa Obrabiarek CNC

Certyfikat i Audyt Energetyczny Budynków

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Higiena i epidemiologia

Higiena żywności i żywienia

Kosmetologia medyczna z elementami kosmetologii estetycznej

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym

Opieka senioralna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Psychodietetyka

Sport – studia trenerskie

Terapia zajęciowa

Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia

Żywienie człowieka i dietetyka