• Kontrast
    • Czcionka

Czas trwania: 2 semestry (240h)

Forma zajeć: wykłady, ćwiczenia


Adresaci studiów

Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów.


Opis kierunku

Studia skierowane są do wszystkich osób, które pragną podwyższać kwalifikacje zawodowe oraz zdobywać nowe umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz kosmetologii estetycznej.

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie potrafił właściwie dobrać, zaplanować i przeprowadzić najczęściej wykonywane zabiegi w gabinetach kosmetycznych z uwzględnieniem zabiegów kosmetologii estetycznej. Ponadto absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz medycyny estetycznej.


Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy oraz podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosmetologii medycznej oraz medycyny estetycznej.