• Kontrast
    • Czcionka

Rok akademicki 2023/2024

KIERUNEKWysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarniWysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE2.650,00 zł2.650,00 zł
BIOGOSPODARKA2.650,00 zł2.650,00 zł
BUDOWNICTWO2.650,00 zł2.650,00 zł
DIETETYKA2.650,00 zł2.650,00 zł
ELEKTRORADIOLOGIA2.750,00 zł2.750,00 zł
ELEKTROTECHNIKA2.650,00 zł2.650,00 zł
GEOPOLITYKA2.650,00 zł2.650,00 zł
INFORMATYKA2.650,00 zł2.650,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA2.650,00 zł2.650,00 zł
KOSMETOLOGIA3.100,00 zł3.100,00 zł
LOGISTYKA2.650,00 zł2.650,00 zł
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA2.650,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN2.650,00 zł2.650,00 zł
PIELĘGNIARSTWO3.100,00 zł3.100,00 zł
POŁOŻNICTWO3.100,00 zł3.100,00 zł
RATOWNICTWO MEDYCZNE2.750,00 zł2.750,00 zł
SPORT2.650,00 zł
SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA2.650,00 zł2.650,00 zł
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA2.650,00 zł2.650,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE2.650,00 zł2.650,00 zł
ZARZĄDZANIE2.550,00 zł2.550,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE2.550,00 zł2.550,00 zł
KIERUNEKWysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarniWysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE2.650,00 zł2.650,00 zł
DIETETYKA2.650,00 2.650,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA2.650,00 2.650,00 zł
KOSMETOLOGIA3.100,00 3.100,00 zŁ
LOGISTYKA2.650,00 2.650,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN2.650,00 2.650,00 zł
PIĘLĘGNIARSTWO3.300,00 3.300,00 zŁ
POŁOŻNICTWO3.300,00 3.300,00 zŁ
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM2.650,00 2.650,00 zł
ZARZĄDZANIE2.550,00 2.550,00 zł
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE2.650,00 2.650,00 zł
ZDROWIE PUBLICZNE2.650,00 2.650,00 zł
KIERUNEKWysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarniWysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy
FIZJOTERAPIA2.850,00 zł
LEKARSKI22.000,00 zł
KIERUNEKWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW2650,00 zł
EDUKATOR MEDYCZNY I DIABETOLOGICZNY1750,00 zł
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION6550,00 zł
E-COMMERCE – SPRZEDAŻ ELEKTRONICZNA1750,00 zł
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA1750,00 zł
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA1750,00 zł
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA1750,00 zł
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA1750,00 zł
HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST1450,00 zł
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI2950,00 zł
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE1650,00 zł
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY1650,00 zł
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ1650,00 zł
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM1750,00 zł
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ1750,00 zł
OPIEKA SENIORALNA1650,00 zł
PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC2650,00 zł
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA1750,00 zł
PSYCHODIETETYKA1500,00 zł
REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE1450,00 zł
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE1600,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE1550,00 zł
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA1650,00 zł
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA1650,00 zł

Rok akademicki 2024/2025

W przygotowaniu…