• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia.


Opis kierunku

Kosmetologia to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza dermatologii i medycyny, zajmująca się badaniem, pielęgnowaniem oraz wspomaganiem leczenia skóry. Związana jest z profilaktyką zdrowia poprzez kontrolowanie czynników ryzyka i zapobieganiem ich konsekwencjom. To szeroko pojęte, przeciwdziałanie starzeniu się skóry i chorobom skóry. Celem tej dziedziny jest zwiększanie świadomości klientów w obszarze profilaktyki zdrowotnej.

W zakresie poznawczym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, medycyny), psychologii oraz estetyki. W zakresie prewencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi: kosmetykami, kosmeceutykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, profilaktyką dietetyczną, rehabilitacją. Jednak najważniejszym aspektem jest utrzymywanie, przywracanie bądź poprawianie wyglądu zewnętrznego. Kosmetologia jest również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną.

Współczesna kosmetologia obejmuje zagadnienia z obszaru dermatologii oraz medycyny estetycznej i stanowi z nimi integralny element. Obszar zainteresowań kosmetologia obejmuje: profilaktykę mająca na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia, zapobieganie powstawaniu defektów skórnych oraz zachowanie jej w jak najlepszej kondycji. Dodatkowo na studiach student poznaje zagadnienia lecznicze i pielęgnacyjne dotyczące zmian skórnych oraz aparaturę i preparaty niwelujące te defekty. Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, w tym szczegółową z zakresu kosmetologii według europejskich standardów.

Kierunek stwarza możliwość poznania innowacyjnych technik pielęgnacji skóry z zastosowaniem najnowszych urządzeń kosmetycznych i preparatów profesjonalnych. Wyposażenie pracowni kosmetologicznych nie odbiega od standardów rynku kosmetycznego. Zapewniamy świetnie wyposażone, wielostanowiskowe pracownie, w których znajdują się profesjonalne urządzenia kosmetyczne. Zapewniamy również pełen zakres profesjonalnych preparatów kosmetycznych do wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkowe moduły nauczania, wynikające z treści programowych przedstawiają naszą uczelnię w bezkonkurencyjnym świetle na rynku  zawodowych uczelni wyższych. Podczas dwuletnich studiów staramy się wydobyć najlepsze umiejętności studentów, co przekłada się na efektywniejsze znalezienie pracy.

Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami różnych specjalizacji m.in. dermatologiami, endokrynologiami, diabetologami. Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej. Pełnią funkcje doradcze i lecznicze. Posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących i leczniczych. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

Możliwości zatrudnienia

Studia magisterskie przygotowują studenta do podjęcia pracy w różnego rodzaju specjalistycznych gabinetach kosmetycznych, gabinetach trychologicznych, a także gabinetach zajmujących się kosmetologią estetyczną, leczniczą czy pielęgnacyjną. Istnieje również możliwość zatrudnienia w ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, w dziedzinie dermokonsultacji, przemyśle kosmetycznym i laboratoriach kosmetycznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Alergologia kliniczna, dermatologia kliniczna i zabiegowa, endokrynologia, podstawy onkologii skóry, wybrane zagadnienia chorób wewnętrznych, zasady racjonalnego odżywiania, zdrowie publiczne, kosmetologia lecznicza, kosmetologia estetyczna i anti-aging, lasery w medycynie i kosmetologii, prawo w medycynie i kosmetologii, medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej, trychologia dla kosmetologów, zastosowanie hydroksykwasów w kosmetologii, kosmetologia holistyczna, masaż w kosmetologii.