• Kontrast
  • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Przygotowana koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie jest efektem konsultacji środowiska Uczelni z przedstawicielami gospodarki i  administracji publicznej. Pozwala na realizację celów polityki zapewnienia jakości, uwzględnia wzorce oraz doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla przedmiotowego zakresu kształcenia.

Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowi komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane w Uczelni, przez kadrę akademicką oraz praktyków jak i organizację pracy w warunkach bliższych jej rzeczywistemu środowisku poprzez realizację wizyt studyjnych, zajęć terenowych i warsztatów (6 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi i  instytucjami publicznymi). Absolwenci kierunku zarządzanie będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w zespole, pracy w charakterze doradcy, konsultanta lub eksperta w zakresie zarządzania. Sprawdzą się na stanowiskach związanych z: organizacją działalności, finansami, w działach analiz, logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż, instytucjach państwowych i samorządowych, instytucjach europejskich, instytucjach finansowych. Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący zarządzanie stać się mogą menadżerami posługującymi się szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych.

Zdobędziesz kompetencje z:

 • zakładania i prowadzenia własnej firmy,
 • budowania relacji z pracownikami,
 • przeprowadzania analiz biznesowych i rynkowych,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • zarządzania w obszarze zadań publicznych.

Na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i Dowodzenie, Logistyka.


Kadra

prof. dr hab. Stefan Kowal
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
prof. dr hab. Grzegorz Raubo
prof. dr hab. Elzbieta Skrzypek
prof. dr hab. Maria Trojanek
dr hab. Magdalena Kalisiak –Mędelska
dr hab. Helena Kościelniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Andrzej Młodak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Zbigniew Staniek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Jan Frąszczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Andrzej Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Józef Kolański, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Anna Ludwiczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Anna Maczasek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Tatiana Manasterska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Anna Matuszewska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Aneta Pisarska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Izabela Rącka, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Beata Wenerska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Wojciech Bachor
dr Arkadiusz Derkacz
dr Edyta Kulawiecka
dr Katarzyna Mikurenda
dr Ryszard Orliński
dr Adam Plichta
dr Bartłomiej Spychalski
dr Janusz Zawadzki