• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny
  • test sprawnościowy

Opis kierunku

Studia na kierunku sport są studiami licencjackimi trwającymi sześć semestrów. Przeznaczone są dla pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów. Prowadzone są w specjalności trenerskiej co oznacza, że pozwalają studentowi zdobyć wiedzę, pozwalającą na samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem treningów oraz działalnością organizacji sportowej. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające mu właściwe realizować przygotowanie motoryczne sportowców oraz kierować rozwojem sportowca poprzez wspieranie jego talentu i predyspozycji fizycznych. Student zdobędzie umiejętności projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego. Bardzo istotną częścią przygotowania merytorycznego przyszłego trenera jest w naszych studiach praktyka zawodowa realizowana w klubach sportowych na wszystkich poziomach mistrzostwa sportowego. Przewidziana została w wymiarze sześciu miesięcy, co z pewnością zapewni przyszłemu absolwentowi naszych studiów niezbędne umiejętności, wiedzę oraz kompetencje społeczne wymagane od trenera. Pozwoli również na zweryfikowanie wiedzy teoretycznej i znaczne poszerzenie umiejętności praktycznych. 

PRACA PO STUDIACH 

Absolwent otrzyma tytuł trenera wybranej dyscypliny sportu oraz możliwość otrzymania licencji trenerskiej polskiego związku w dyscyplinach sportu, z którymi uczelnia podpisała stosowne porozumienia. 

Absolwent studiów może podjąć pracę jako asystent trenera, instruktor sportowy lub trener sportowy w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport tj. miejskich i gminnych ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, centrach rekreacyjnych. Będzie mógł także podjąć pracę w prywatnych klubach fitness.  Absolwent studiów będzie mógł również prowadzić własną opartą na nowoczesnych zasadach działalność w zakresie usług rekreacyjno-sportowych.  

Wybrane przedmioty z programu studiów 

Zarządzanie i marketing w sporcie, Anatomia funkcjonalna, Fizjologia wysiłku fizycznego, Antropologia fizyczna, Odnowa biologiczna w sporcie, Żywienie i suplementacja w sporcie, Psychologia sportu, Metodyka treningu sportowego, Diagnostyka w sporcie, Specjalizacja trenerska (wybrana dyscyplina), Teoria i metodyka wybranej dyscypliny sportowej, Wszechstronne przygotowanie motoryczne, Diagnostyka w sporcie, Teoria sportu, obozy sportowe.