• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • dwa wybrane przedmioty spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
  • jeden język obcy nowożytny

Perspektywy zawodowe

Kierunek studiów socjologia bezpieczeństwa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie absolwentów do działalności związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem społecznym, a zwłaszcza do organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Służby mundurowe, sektory administracji publicznej, samorządowej, gospodarczej i społecznej, a także sektor prywatny potrzebują wykwalifikowanych kadr do analizowania uwarunkowań społecznych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, a także prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Kompetencje zdobyte podczas studiów umożliwią wykonywanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych z zakresu bezpieczeństwa, a także mogą stanowić potencjał wykorzystywany do zarządzania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa o różnym poziomie złożoności. Studia odpowiadają także potrzebom podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz funkcjonariuszy służb państwowych odpowiedzialnych za obronę i bezpieczeństwo państwa.

Na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach: Zarządzanie i Dowodzenie oraz Bezpieczeństwo Narodowe


Kadra

prof. dr hab. Piotr Dela
prof. dr hab. Jan Posobiec
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Anna Maczasek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Wiesław Jaszczur
dr Krzysztof Jędrzejak
dr Paweł Kamiński
dr Roman Kaszubowski
dr Monika Majchrzak
dr Zofia Marciniak
dr Katarzyna Mikurenda
dr Bogumiła Pawlaczyk
dr Norbert Prusiński
dr Zuzanna Przyłuska
dr Wojciech Winkler
dr Sławomir Wronka