• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów) lub 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

  Perspektywy zawodowe: absolwenci kierunki Pielęgniarstwo są przygotowani do objęcia stanowisk pracy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej, organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, służbach mundurowych w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Zdobędziesz kompetencje z:
• sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym czynnikami ryzyka, chorym w jego środowisku życia, pracy, nauki, w warunkach placówki ochrony zdrowia,
• planowania i realizowania zadań zawodowych w oparciu o profesjonalną, nowoczesną wiedzę z zakresu medycyny i poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa,
• udzielania różnych form wsparcia osobom nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym, umierającym,
• nawiązywania współpracy z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną, społecznością lokalną,
• zapewnienia właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

  Studia na tym kierunku: Pozwalają uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do profesjonalnego sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem człowieka, rodziny i populacji. Stwarzają możliwość własnego rozwoju, systematycznego wzbogacania wiedzy oraz ciągłego doskonalenia umiejętności praktycznych. Ponadto zapewniają osiągnięcie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności udzielania świadczeń z zakresu, promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz pielęgnowania.

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: Na studiach II stopnia (magisterskich) Pielęgniarstwo oraz korzystając z różnych form doskonalenia podyplomowego.