• Kontrast
  • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych. Ponadto w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w działach jakości jak i w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz praktyce zawodowej, absolwenci mogą sprawować funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

Zdobędziesz kompetencje z:

 • projektowania konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAM,
 • inżynierii materiałowej,
 • wykorzystania najnowszych technologii inżynierii mechanicznej,
 • automatyki przemysłowej,
 • projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • programowania maszyn numerycznych CNC.

Inżynieria mechaniczna to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów technicznych w kraju. Inżynierowie mechanicy nie mają problemu ze znalezieniem pracy i otrzymują oni bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Po skończeniu studiów na kierunku MECHANIKA i  BUDOWA MASZYN (I stopień) na Uniwersytecie Kaliskim studenci są przygotowani do pracy na stanowiskach: konstruktor, technolog, programista maszyn CNC, specjalista utrzymania ruchu, inżynier jakości, inżynier produktu, inżynier projektu, inżynier produkcji, inżynier sprzedaży, inżynier procesu, inżynier do spraw wdrożeniowych, specjalista do spraw inwestycji, specjalista do spraw obróbki cieplnej i metaloznawstwa, laborant, serwisant, kosztorysant i inne stanowiska techniczne.
Absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego pracują w renomowanych firmach branży lotniczej, budowy maszyn, spożywczej, tytoniowej, górniczej, kolejowej, motoryzacyjnej, AGD i innych gałęziach przemysłu.

Studia na tym kierunku:
Zapewniają wszechstronną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności rozszerza absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, pomiarowych, eksploatacyjnych oraz diagnostycznych.


Studia są realizowane w 2 specjalnościach:
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN – bardzo atrakcyjna specjalność dla Osób, które mają szerokie zainteresowania techniczne. Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie nowoczesnego konstruowania maszyn, opracowywania procesów technologicznych, kontroli jakości, rozumienia wielu zagadnień i praw rządzących inżynierią mechaniczną.
Specjalność: OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE (CNC) – specjalność dla Osób, które interesują się programowaniem obrabiarek CNC dla różnych branż przemysłu. Studiowanie na tym kierunku umożliwia naukę oprogramowania obrabiarek, optymalizacji procesów technologicznych i symulacji ich przebiegu oraz wielu innych zagadnień z obszaru inżynierii mechanicznej.

Naukę w Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować:
Na studiach II stopnia (magisterskie) Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności INŻYNIERIA PRODUKCJI.