• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

⦁ matematyka
⦁ geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka
⦁ język polski
⦁ jeden język obcy nowożytny


Opis kierunku

Obecnie na rynku krajowym jak i regionalnym obserwuje się braki kadrowe z dziedziny logistyki, a w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Z największymi brakami mierzą się firmy i operatorzy zwłaszcza w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. Są to regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są największe inwestycje. Rosną również oczekiwania pracodawców zwłaszcza w zakresie znajomość i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych. W Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują laboratoria logistyczne pozwalające na kształcenie studentów na oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS. Firmy wskazują także na pożądane umiejętności w zakresie: analizowania ryzyka, optymalizacji zapasów, planowania ciągłości w łańcuchu dostaw, znajomości procesów i narzędzi pracy w e-commerce, znajomości zagadnień w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów oraz umiejętności prognozowania.

Na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach: Logistyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Dowodzenie.


Kadra

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Waldemar Ratajczak

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

dr hab. Paula Bajdor, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Helena Kościelniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Aneta Pisarska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Maciej Stajniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Marta Starostka – Patyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Krzysztof  Walczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Edyta Kulawiecka

dr Katarzyna Mikurenda

dr Ryszard Orliński

dr Piotr Pagórski

dr Bartłomiej Spychalski

dr Leszek Szczupak