• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek logistyka mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.


Opis kierunku

Obecnie na rynku krajowym jak i regionalnym obserwuje się braki kadrowe z dziedziny logistyki, a w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Z największymi brakami mierzą się firmy i operatorzy zwłaszcza w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. Są to regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są największe inwestycje. Rosną również oczekiwania pracodawców zwłaszcza w zakresie znajomości i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych.

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują laboratoria logistyczne pozwalające na kształcenie studentów z wykorzystaniem oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS. Firmy wskazują także na pożądane umiejętności w zakresie: analizowania ryzyka, optymalizacji zapasów, planowania ciągłości w łańcuchu dostaw, znajomości procesów i narzędzi pracy w e-commerce, znajomości zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów oraz umiejętność prognozowania.

W ramach kierunku przewidywane jest uruchomienie trzech modułów kształcenia, które pozwolą na kształcenie specjalistów z zakresu logistyki przemysłowej, logistyki społecznej oraz w związku z rozwojem sił zbrojnych logistyki wojskowej.


Kadra

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

dr hab. Paula Bajdor prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Helena Kościelniak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Olgierd Lissowski prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Waldemar Ratajczak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Maciej Stajniak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Marta Starostka-Patyk prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Krzysztof  Walczak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr Aneta Pisarska prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr Edyta Kulawiecka

dr Katarzyna Mikurenda

dr Ryszard Orliński

dr Piotr Pagórski

dr Bartłomiej Spychalski

dr Leszek Szczupak