• Kontrast
    • Czcionka

(rekrutacja odbędzie się pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Ministerstwa)

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

W przygotowaniu.