• Kontrast
  • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia lub informatyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Perspektywy zawodowe. Absolwent kierunku informatyka może podjąć zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych. Absolwent może znaleźć pracę w różnych podmiotach, na przykład: przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania) oraz wszelkich instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.). Co ważne, podczas studiów absolwent jest również przygotowywany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane wykształcenie specjalistyczne oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego umożliwiają absolwentom mobilność zawodową i podjęcie pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

Zdobędziesz kompetencje z zakresu:

 • projektowania, rozwijania i wdrażania systemów informatycznych,
 • technologii internetowych i aplikacji mobilnych,
 • baz danych,
 • systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
 • sztucznej inteligencji,
 • ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • pracy zespołowej,
 • specjalistycznego języka angielskiego, używanego w dziedzinie IT.

Studia na tym kierunku dają uczestnikom możliwie wszechstronne wykształcenie praktyczne z dziedziny IT, dopasowane do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiające późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Program studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa, modelowanie i symulacje komputerowe, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT.