• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: jednolite magisterskie

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

  Perspektywy zawodowe. Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje wykształcenie wyższe i tytuł magistra fizjoterapii. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne, zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia, do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania różnych metod fizykalnych w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, w tym podczas kuracji uzdrowiskowej. Jest również przygotowany do pracy w placówkach odnowy biologicznej, „wellnessu” i spa.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• diagnostyki funkcjonalnej pacjenta,
• planowania i prowadzenia fizykoterapii,
• planowania i prowadzenia kinezyterapii,
• kwalifikowania, planowania i prowadzenia masażu,
• dobierania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych,
• prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej,
• nauczania pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi,
• nauczania pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności,
• umiejętności wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii.

  Studia na tym kierunku: dają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i ułomności, to jest do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Absolwenci są przygotowani do prawidłowego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych aprobowanych przez współczesną medycynę oraz do kontrolowania ich skuteczności. Są również dobrze przygotowani do pracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.