• Kontrast
  • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Perspektywy zawodowe: Absolwenci kierunku Elektrotechnika przygotowani są do podjęcia pracy jako projektanci, pracownicy nadzoru i eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, energetycy w zakładach przemysłowych oraz jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ponadto sprawdzą się jako programiści mikrokontrolerów i przemysłowych sterowników logicznych. Absolwenci kierunku Elektrotechnika mogą pracować jako inżynierowie ds. automatyki, projektanci systemów sterowania czy specjaliści od robotyki. Ponadto przygotowani są do podjęcia pracy w zakresie automatyzacji procesów, optymalizacji systemów oraz wdrażania nowych technologii. Wiedza, którą studenci zdobywają w trakcie nauki na uniwersytecie, stanowi solidne fundamenty nie tylko dla ich kariery zawodowej, ale również dla możliwości rozwoju jako liderów biznesowych. W szczególności ta zdobyta wiedza pozwala na skuteczne kierowanie zespołami pracowniczymi oraz zarządzanie różnorodnymi aspektami zakładów produkcyjnych.

Zdobędziesz kompetencje z zakresu:

 • obsługi i programowania robotów przemysłowych,
 • obsługi i oprogramowania sterowników PLC i mikroprocesorów,
 • programowania systemów automatyki i robotyki w językach: C, C++, Python, MATLAB, AS,
 • projektowania instalacji elektrycznych wykorzystując symulacje komputerowe oraz narzędzia CAD,
 • wykonywania i obsługi systemów automatyki i instalacji elektrycznych,
 • wykonywania pomiarów elektrycznych,
 • projektowania i eksploatacji układów napędowych.

Studia na kierunku Elektrotechnika mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej pracującej w projektowaniu, doradztwie, wykonawstwie, nadzorze oraz eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, automatyki przemysłowej, robotyki i kontrolno-pomiarowej. Absolwent kierunku Elektrotechnika wraz z dyplomem inżynierskim może uzyskać dodatkowo uprawnienia elektroenergetyczne eksploatacyjne uprawniające do prac przy napięciu nieprzekraczającym 1kV.