• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów kierunku dietetyka lub innego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub w dziedzinie nauk rolniczych. 


Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka pozwolą na uzyskanie najwyższych kwalifikacji zawodowych.

Uzyskując tytuł magistra dietetyki, absolwenci zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego, żywienia klinicznego, opracowywania diet leczniczych jak i dla wymagających sportowców.
Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunku dietetyka,  lub innego, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub w dziedzinie nauk rolniczych. 
Studia przygotują przyszłych absolwentów do pracy w placówkach ochrony zdrowia, poradniach żywieniowych, sanatoriach, ośrodkach sportowych i organizacjach konsumenckich.